ПОСЛУГИ

Кредитування, Факторинг, Фінансовий лізінг

КРЕДИТУВАННЯ

Відповідно до установчих та дозвільних документів наша Компанія здійснює операції з кредитування.

При визначенні суми і термінів кредиту, Компанія бере до уваги специфіку бізнесу клієнта: особливості виробничого циклу, оборотність активів, умови, передбачені договорами і контрактами, обороти по рахунках, та ін.

Сума наданих кредитів позичальнику залежить від його фінансового стану, структури кредитного проекту і якості забезпечення. 

Компанія пропонує кредити в національній валюті - гривні. При необхідності Компанія може одночасно надати позичальникові різні види кредитування. 

Базові вимоги до позичальника:

 • позичальник повинен бути зареєстрованою юридичною особою і діяти відповідно до чинного законодавства України;

 • стійкий і перспективний бізнес, бездоганна ділова репутація;

 • економічно обґрунтовані передумови повернення кредитних засобів і погашення відсотків у встановлений термін і в повному об'ємі;

 • хороший фінансовий стан позичальника;

 • у разі потреби, здатність надати достатнє забезпечення.

 

Пакет документів, необхідний для оформлення кредитів:

 • заявка на надання кредиту (типовий бланк);

 • юридичні документи - необхідні для підтвердження юридичного статусу підприємства, повноважень його керівників;

 • фінансові документи - необхідні для аналізу фінансового стану підприємства;

 • економічні документи - необхідні для аналізу поточної діяльності клієнта і проекту, що кредитується;

 • документи по забезпеченню кредиту - необхідні для оцінки прийнятності пропонованого забезпечення;

 • інші документи - залежно від специфіки кожного проекту, що кредитується, і особливостей діяльності позичальника.

 

Забезпечення:

Як забезпечення по кредитах Компанія приймає в заставу майно, що належить позичальникові або третім особам на праві власності, зокрема:

 • нерухомість, автотранспорт і устаткування; 

 • сировина, напівфабрикати і готова продукція;

 • права вимоги по контрактах/договорах; 

 • депозити в банках;

 • інше ліквідне майно;

 • стабільні обороти по рахунках (овердрафт);

 • гарантії банків.
   

Майно приймається в заставу за заставною вартістю, яка дорівнює його ринковій вартості за вирахуванням дисконту (розмір дисконту залежить від виду майна, що передається у заставу, і його ліквідності), що застосовується Компанією.  

ФАКТОРИНГ

Компанія пропонує Вам факторингове обслуговування постачань їх товарів і послуг. Факторингове обслуговування - це комплекс послуг, що надаються клієнтові, пов'язаний з фінансуванням оборотного капіталу клієнта.

Факторинг включає: 

 • фінансування постачань з відстрочкою платежу; 

 • покриття ризиків:

  • кредитні ризики (ризики несплати покупцями ваших постачань) – для факторингу без регресу;

  • ліквідні ризики (ризики невчасної оплати постачань покупцями); 

  • процентні ризики (ризик різкої зміни ринковій вартості ресурсів); 

 • адміністративне управління дебіторською заборгованістю;

 • інформаційна і консультаційна підтримка.

 

Оперативно поповнюючи оборотні кошти за допомогою факторингу, Ви зможете запропонувати покупцям гнучкіші умови оплати і тим самим збільшити об'єм продаж, а відповідно і об'єм отримуваного прибутку.

Види факторингу: 

 • за об'ємом прийнятих Компанією (Фактором) на себе ризиків:

  • факторинг з правом регресу на клієнта - у разі затримки оплати постачання покупцем (дебітором), Компанія (фактор) має право пред'явити вимогу платежу продавцеві;

  • факторинг без регресу на клієнта, який повністю захищає продавця від будь-яких рисків неплатежу.

 • по характеру забезпечення:

  • забезпечені заставою.

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

Лізинг дозволить Вашому підприємству при мінімальних одноразових витратах відновити автопарк, придбати нерухомість, сучасне устаткування або техніку в достатніх кількостях, відновити виробничу базу. Скориставшись послугами лізингу, Ви упевнено зможете планувати розвиток Вашої фірми на декілька років вперед.

Кожен лізинговий проект розглядається Компанією індивідуально, що дозволяє нам, враховуючи побажання клієнта, розробляти найбільш відповідні для Вас схеми лізингового фінансування.

Необхідною умовою для фінансування операції є здатність особи, яка звертається за лізингом, бути лізингоотримувачем відповідно до законодавства України і  здатність своєчасно вносити плату за користування фінансовим лізингом. 

Основні фактори проведення таких операцій: 

 • можливість реалізації крупних проектів при обмеженості власних засобів;

 • доступність засобів - лізинг може бути єдиним джерелом засобів для фірм, що ще не мають ділової історії і достатніх активів для забезпечення застави;

 • можливість використання майна, що набуває в лізинг, сплативши мінімальний розмір авансу;

 • поліпшення структури балансу порівняно з кредитом - кредиторська заборгованість в балансі не збільшується;

 • предмет лізингу стає на баланс лізингоотримувача і амортизується, що дозволяє оптимізувати базу оподаткування; 

 • об'єкт, придбаний в лізинг, не може бути податковою заставою, на нього не може бути обернене стягнення, накладене обтяження третіх осіб.